Muntii Cindrel--Ghid Montan Sibiu, Romania

Păşind zi de zi pe potecile Cindrelului poţi zări şiruri de stâni ce brăzdează culmile masivului, poţi întâlni turme de oi conduse cu atâta măiestrie de ciobani, dornici să schimbe o vorbă cu tine, să-ţi spună câteva din legendele munţilor. Poienile acestor munţi domoli sunt prilej de relaxare pentru turiştii dornici de a se inbuiba cu liniştea naturii.

Se spune din bătrâni că undeva în acesti munţi trăia o fată de cioban, frumoasă, parcă ruptă din raza soarelui .
Tot pe aceste meleaguri trăia ş-un ciobănaş mândru fecior, pe nume Cindrel.

Pe "Frumoasa Munţilor", aşa cum ciobanii îi spuneau, a zărit-o odată Cindrel şi de atunci nu-şi mai putea lua gândul de la ea. Numai că pe aceşti munţi trăia ş-un uriaş ce avea o fată urâtă şi strâmbă, ce-şi pusese ochii pe Cindrel. Când înţelese ea că ciobănaşul o vrea pe Frumoasa, i-a zis tatălui să-l ucidă pe Cindrel şi uriaşul, ascultându-şi fata, îi reteză acestuia capul.
Munţii începură să plângă împreună cu Frumoasa zile în şir până se stinse şi ea alături de dragul ei. Iar din lacrimile ei izvorârâ două lacuri limpezi precum cleştarul: Iezerul Mare şi Iezerul Mic sau, amintind de cei doi: Iezerele Cindrelului. Şi alături, deasupra lacurilor stau aplecate culmile cele mai înalte ale acestor munţi: vârfurile Cindrel (2244 m) şi Frumoasa (2168 m).

De ce o drumeţie în masivul Cindrel?
Pentru că:
* Cindrelul este masivul montan încărcat cu multe tradiţii şi obiceiuri ale vestiţilor ciobani din Mărginime, care-şi urcă mioarele pe culmile şi poienile înalte ale muntelui, păscând şi dăruindu-ne cea mai bună brânză din zonă;
* Potecile acestuia străbat covoare imense de jneapăn şi plante endemice, pe care le găsim doar în această zonă;
* Cindrelul deţine în partea lui superioară (alpină) – Parcul Naţional Cindrel şi Rezervaţia Iezerele Cindrelui - cu cele două lacuri, Iezerul Mare şi Iezerul Mic, cu ale lor căldări brăzdate de jnepeniş , zâmbru şi bujor de munte ;
* Masivul Cindrel atrage prin farmecele sale turistul dornic de relaxare în natură şi de cunoaştere a îndeletnicirilor ciobanilor, ce îşi petrec viaţa de zi cu zi printre mirosul “ tare şi proaspăt cu iz de primăvară “ al oilor şi preparatul produselor tradiţionale din carne şi lapte de oaie ;
* În Munţii Cindrel se află staţiunea montană situată la cea mai mare altitudine din ţară, Păltiniş (1450 metri) ;
* Este locul care te provoacă să descifrezi misterul care învăluie vârful Cindrel sau te îndeamnă să desluşeşti tainele procesului de transhumanţă.
Aşadar nu staţi pe gânduri!!! Veniţi să păşim împreună pe cărările Cindrelului unde ciobanii aşteaptă să ne dezvăluie poveşti şi legende din vremuri demult apuse.

MountainGuide Sibiu.

TURA DE HIKING IN MUNTII CINDREL - 9 ZILE